phép toán chia hết trong c

Chỉ cần Bằng Lái Xe hoặc HỘ KHẨU là có thể vay được TIỀN NHANH CHÓNG! CAM KẾT. Có TIỀN NHANH trong ngày! không để tồn sang hôm sau (Không giữ giấy tờ gốc). Lưu ý: Bằng lái xe 2 bánh (CMND là Chứng minh nhân dân).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày