khuyến mãi gọi mạng viettel lam vay cho cong chua - lam vay cho cong chua:

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đăng ký đất đai lần đầu. Xem chi tiết tại: Điều kiện, hồ sơ cấp Sổ đỏ cho rừng sản xuất là rừng trồng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày