cách tính lãi suất cho vay của ngân hàng vietcombank

Chuyển đến Đốn tim chàng bằng những mẫu chân váy Hàn Quốc dễ thương - Chân váy Hàn Quốc dễ thương. Chất liệu tuyết mưa mềm mại trên mẫu chân váy Hàn Quốc dễ thương này đồng. Mùa hè đến là thời gian.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày