http://gic.tpbank.vn

Đêm Khuya Khó Ngủ Nghe "CHUYỆN NHÂN QUẢ BÁO ỨNG" Giúp An. biết cảm thông và tha thứ, biết bao dung.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày