tai bai hat cho di nhieu nhan lai bao nhieu

đơn giản hoá dịch trong từ điển Tiếng Việt Tiếng Anh Glosbe, Từ điển trực. vi Hay là đơn giản hoá những từ ngữ của tôi thành "cô ấy chỉ đang giận"?.. vi Vì vậy, điều này giúp đơn giản hoá 9t plus bình phương. QED. vi Đơn giản hoá thôi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày