đăng ký sim vina tại nhà

Theo biểu lãi suất của 30 ngân hàng thương mại trong nước đầu tháng 11, lãi suất tiền gửi tiết kiệm kì hạn 6 tháng tại các ngân hàng dao động.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày