mua ch so chung minh nhan dan bac lieu

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A Di Ðà Phật Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Di Lặc Phật Bồ Tát Nam.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày