dddienj máy xanh đài tiền giang ngày 20 tháng 10 năm 2019

Mẫu đơn dự thầu ban hành kèm theo Thông tư số. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản. cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày