so xo kien thiet ba ria vung tau 22/10 siêu nhân 000 phần 2

Ngàn Vàng Tiểu Thư tập 11 Bản Đẹp Ngàn Vàng Tiểu Thư 20 năm trước, một bà mẹ sinh được 2 cô con gái sinh đôi . Do gia cảnh khó khăn , bà buộc lòng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày