bao nhiêu tuổi mới làm chứng minh nhân dân

Bạn trai tính toán tiền bạc với tôi. biết làm ăn, còn tôi không giỏi kiếm tiền cũng không giỏi xài tiền.. Mỗi lần tôi hết tiền, anh đưa nhưng đều cộng xem tôi nợ bao nhiêu.. Sếp muốn kiểm soát tình yêu của tôi với bạn trai.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày