hóa đơn trên 20tr có cần hợp đồng không

Với sự phát triển lớn mạnh không ngừng về dịch vụ sản phẩm thì các chương trình vay vốn sinh viên bidv luôn là một sự lựa chọn được nhiều.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày