xem chị bí đỏ giới thiệu đồ chơi siêu thị điện máy xanh bắc ninh

Công thức tính thuế TNCN trên excel, File tính thuế thu nhập cá nhân có công thức. Nhằm hỗ trợ các bạn tính thuế tncn một cách nhanh chóng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày