vnpost nhanh shopee là gì ngân hàng vcb mấy giờ làm việc

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:...Giờ….phút, ngày…/…/….… Quyển số ……, Số thứ tự…….. Người nhận hồ sơ. (Ký, ghi rõ họ tên). ĐƠN XIN CẤP LẠI, CẤP ĐỔI.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày