tinh the goi - tinh the goi:

Thành viên hiện tại. Kayz Zane JBin. Alan Han Rainee Leo. Cựu thành viên. Các thành viên nhóm cho biết Zero 9 có nghĩa là không bao giờ dừng lại, như hành. Tuy nhiên ngay sau đó MV nhận được rất nhiều phản hồi không tích cực.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày