homedirect bị bắt

Hạn mức tín dụng (tức là khoản cho vay tối đa) của thẻ tín dụng Timo. Hiện tại Timo Mastercard chưa hỗ trợ trả góp lãi suất 0%, tuy nhiên bạn vẫn được.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày