hang phượng hoàng

Order : Mô hình Character Vocal Series 02 Kagamine Rin “Rin-chan Nau!” Adult Rin Ver. (Bootleg). 440,000₫. Hàng chưa có sẵn. Thời gian order 7 10 ngày

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày