vay lại cashwagon

Hình thức mua sắm này có lợi cho khách hàng hay không?. Với những dịch vụ hàng đầu và uy tín khắp năm châu, Home Credit cũng đã đem đến cho. hấp dẫn khi họ có thể vừa mua hàng vừa tiết kiệm được khoản tiền trong ngắn hạn để.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày