vay tiêu dùng vpbank

Mỗi giai đoạn của bé sẽ có những sự thay đổi dẫn theo nhu cầu được bảo vệ khác nhau. Vậy sẽ có những loại hình bảo hiểm sức khỏe cho bé dưới 1 tuổi và.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày