mot tram trieu 1 phut tap 25

Chuyển đến Vay theo giấy phép kinh doanh - Giấy phép kinh doanh ở đây được xem như là một loại giấy tờ đảm bảo, chứng minh thu nhập để đi vay.. Bạn đang có nhu cầu đăng ký vay vốn bằng giấy phép kinh doanh. Liên hệ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày