ho quang hieu ngay ay se den - ho quang hieu ngay ay se den:

Nếu như tín dụng ngắn hạn được cho vay chủ yếu để bổ sung vào. Một trong các điều kiện để các Ngân hàng Thương mại cho vay là thế.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày