vpbank quận 10 xem so qua phat goc truc tuyen

Dịch vụ SMS Banking - Tin nhắn ngân hàng chủ động qua điện thoại là một dịch vụ vô cùng cần thiết và có nhiều tác dụng đối với người sử.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày