cho vay tiền nhanh hcm

Công dân có thể mua bảo hiểm y tế tự nguyện ở đâu?. Tuy mang nhiều lợi ích nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về loại bài. Người thứ nhất đóng tối đa 4,5% tiền lương cơ bản, tương đương với số tiền 750,600 VNĐ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày