ngân hàng tp bank bình thạnh văn chứng minh thất bại là mẹ thành công

Cách tính lương làm thêm giờ 2019 cho những người lao động này thế nào?. Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày