cho tot phong tro go vap

Mẫu giấy phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu là một trong những thành phần không thể thiếu khi tiến hành thủ tục chuyển hộ khẩu, thủ tục.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày