tro choi 24gio

(ĐTCK) Phượng Hoàng cổ trấn nằm hai bên bờ sông Đà Giang, là một thị trấn. Vẻ đẹp huyền bí pha chút cổ trang của Phượng Hoàng cổ trấn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày