dang ki tin nhan sim viettel

Chuyển đến Đáo hạn khoản vay trước hạn thì phí phạt thế nào - Tuy vậy khi thực hiện đáo hạn thì. hàng trả nợ trước hạn thì ngân hàng sẽ bị mất.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày