nhân viên tư vấn tín dụng là làm gì khó thở mọi lúc

Tiền Tác giả: Ngọc Sơn ------- Trong tay khônng tiền đời mấy ai thương Những lúc có. Những lúc có tiền nhiều kẻ ghét ganh. vì đời không giống trong mơ

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày