vay tieu dùng fpt cần thơ tuyển sinh

Tin Nhắn Thương Hiệu SMS Brand Name là gì? Tin nhắn thương hiệu hay SMS Brand Name là một công cụ giúp doanh nghiệp tiếp cận khách.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày