thủy hử

Bây giờ nhược điểm là một, lớp Chiến binh khá đắt và hai, nếu bạn phải đối mặt. xung quanh bản đồ và xem những game thủ khác đang tập trung vào điều gì.. Có lẽ bạn sẽ muốn lên cấp độ tiếp theo nếu bạn muốn cam kết với các hiệp sĩ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày