sổ bảo hiểm xã hội có tác dụng gì

Chắc hẳn nhiều người không biết thời hạn sử dụng của Chứng minh. + Cán bộ cơ quan quản lý căn cước công dân cấp giấy hẹn trả thẻ Căn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày