tiểu thư băng giá

Hướng dẫn cách đăng ký thẻ căn cước công dân Online tại nhà. đã chuyển từ CMND cũ sang CCCD mới rất thuận tiện cho giấy tờ sau này.. HCM, dự kiến trong thời gian tới sẽ mở rộng ra Hà Nội và các thành phố lớn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày