sim so thang long - sim so thang long:

Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập tài khoản Facebook hoặc đặt lại mật khẩu, hãy xem. Tìm hiểu điều cần làm khi không thể đặt lại mật khẩu do không truy cập.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày