bán nhà phường bồ đề

Tôi muốn hỏi trong quyết định phê duyệt phương án thanh lý tài sản và phê duyệt giá khởi điểm của cấp có thẩm quyền ghi là phương án bán chỉ định tài sản.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày