cần tiền gấp làm trai bao báo cáo thường niên ngân hàng vietcombank

Bạn gửi 100 triệu với kỳ hạn 9 tháng, với lãi suất 7% lãnh cuối kỳ thì tiền lãi bạn. Bạn gửi tiết kiệm 80 triệu VNĐ với kỳ hạn 1 năm, mức lãi suất là 8%... Muốn gửi tiết kiệm tại ngân hàng cần số tiền tối thiểu là bao nhiêu?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày