vay tín chấp theo lương đà nẵng cộng tác viên ngân hàng bidv

Chuyển đến Cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã. - Tham gia bảo hiểm xã hội trước. của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã. đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm. Tiền lương này được tính trên mức.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày