khoản vay trung hạn là bao lâu

Từ lâu đến nay mỗi khi gặp phải ai mà cố chấp quá.. ông bà già em cái gì thua con cái là cũng k đc, để nó chỉ ra cái sai là k được rồi, mấy ông.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày