cỏ tranh mẫu hợp đồng mượn tiền

Chuyển đến Thủ tục về thay đổi hộ khẩu thực hiện như thế nào ? - Giấy chuyển hộ khẩu có thời hạn. Tối đa đến bao giờ chồng tôi phải nhập khẩu sổ hộ khẩu của gia đình tôi tại Hải Phòng?. phòng cháy và chữa cháy;.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày