vay tien mua dat ngan hang

Tổng hợp danh sách ĐỒ SƠ SINH THIẾT YẾU cần mua cho bé sinh vào MÙA THU. Đặc biệt, chỉ tập. Dùng để đóng tã cho bé: chỉ cần mua 1 gói là 10 chiếc.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày