tiền india 50 tuyển dụng fpt bình dương

VietCredit miễn nhiều loại phí cho người vay. Đây là một trong những chính sách ưu đãi nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày