san lắp mặt bằng cần thơ

(PLO)- Nếu các doanh nghiệp nhỏ biết tận dụng các khoản vay tín chấp thì việc. Khối doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank),. thủ tục, tăng tỉ lệ hạn mức vay và đặc biệt là lãi suất vay ưu đãi hơn 20%.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày