ly martini viettel cần thơ địa chỉ

Loại tiền: VNĐ; Số tiền gửi tối thiểu:100 triệu VNĐ; Kỳ hạn gửi: 15-36 Tháng; Lãi suất: cạnh tranh và tuân thủ quy định của NHNN; Phương thức nhận lãi: định.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày