đề kiểm tra 1 tiết toán đại 9 chương 1 violet

Lưu ý: Trong bài hướng dẫn này chúng ta sẽ đăng nhập bằng tài khoản Google, với tài khoản Facebook bạn hãy làm tương tự.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày