đồ sơ sinh trọn gói mùa đông

Máy xay thịt công nghiệp AKS là dòng máy đùn thịt chuyên dùng để sản xuất xúc xích, lạp sườn, xay thịt...Máy xay thịt AKS hoạt động ổn định và tiết kiệm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày