5tr nên mua điện thoại gì 2018

Hiện tại tôi đi làm ở công ty mới, tham gia bảo hiểm theo số sổ cũ nhưng đã bị mất sổ.. Và nếu có thì thủ tục như thế nào?. Theo thông tin bạn cung cấp, khi bạn bị mất bìa và tờ rời sổ bảo hiểm xã hội thì sẽ làm thủ tục xin.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày