bán nhà trung yên 14

Qua trao đổi điện thoại với Ông Trần Vĩnh Lợi được biết: Ông là người thuê nhà tại Chung Cư Tân Mai, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, không có hộ khẩu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày