vay vốn xây nhà ở

Cập nhật giá cả mua bán bất động sản Hải Dương mới nhất Tháng 11/2019. Thông tin bất động sản rõ ràng. Sắp xếp theo nhu cầu dễ chọn lựa.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày