kinh muc kien lien bao hieu - kinh muc kien lien bao hieu:

tại Điện máy XANH Số 101 Phố Tiểu Hoàng , Huyện Tiền Hải, Thái Bình.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày