track

Tôi cần thanh toán khoản tối thiểu bao nhiêu khi đến hạn thanh toán?. Tôi có thể đề nghị thay đổi hạn mức Thẻ tín dụng của mình được không?. không cung cấp được giấy tờ chứng minh thu nhập thì có được mở Thẻ tín dụng VPBank hay.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày