việc làm 24h cần thơ

CÔNG TY TÀI CHÍNH PPF LỪA ĐẢO- Vấn đề pháp lý khác.. Tháng 03/2011 tôi có mua 1 chiếc xe máy click theo hình thức trả góp của công ty tài chính PPF. Lúc mua và ký hợp đồng tôi đã... CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ SƠN. Số 156 Lê Đức.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày