hinh anh tam tien tren the gioi

Phó Giám đốc - Phụ trách BP Chế độ- Cấp số thẻ - Kiểm tra. BHXH Quận 6 phát động cuộc thi “Viết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” [05/08/2019]; Danh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày